אנו מאמינים כי בפיתוח ארגוני ואסטרטגי, על הלקוח שלנו להבין האם הוא בכלל זקוק לייעוץ. זאת כדי שאנו ניתן אכן פיתרון לבעיה אם בכלל קיימת. הנחת הייסוד הינה כי כל ארגון זקוק לייעוץ וזאת כדי לשמר על צמיחה ולשפר את יכולותיו. יחד עם זאת אנו ממליצים לבדוק את הנקודות הבאות:  

 • האם הארגון ברווחים או בהפסדים?
   
 • התרבות הארגונית, ההון האנושי והמשאב האנושי, האם הם אפקטיביים דיו?
   
 • האם הסביבה הארגונית יציבה או שמא סוערת ומשתנה תכופות?
   
 • האם לארגון יש חובות שהוא או שיש איזון במשאבים וצמיחה?
   
 • האם לארגון שלך יש יתרון תחרותי על פני מתחריו?
   
 • האם יש גרעין ייחודית לארגון?
   
 • הלקוחות שבעי רצון או שיש נטישה וירידה?
   
 • האם לארגונכם יש אסטרטגיה ברורה?
   
 • האם אתם לפני מיזוג או רכישה?
   
 • האם האסטרטגיה ידועה לכלל העובדים?
   
 • עלויות תפעוליות תקינות או חריגות?